Najlepszy wybór to mieszkanie dwupokojowe

Najlepszy wybór to mieszkanie dwupokojowe

Sytuacja na rynku nieruchomości, jeśli chodzi o preferencje ilości pokojów w kupowanych lokalach, nie ulega częstym zmianom w czasie. Tak jak do tej pory, według deweloperów najlepszą decyzją jest wybór mieszkania posiadającego dwa pokoje. Ukazane to jest przede wszystkim w badaniu, jakie przeprowadzili analitycy Działu Badań i Analiz Emmerson na bieżącym rynku deweloperskim, biorąc pod uwagę 5 dużych miast: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Gdańsk. Jak się okazuje, w 3 z 5 miast udział lokali dwupokojowych stanowi prawie 50 procent całej oferty deweloperów, czyli praktycznie co drugie oferowane mieszkanie posiada właśnie dwa pokoje. Te miasta to Wrocław, Kraków oraz Poznań, natomiast w Gdańsku dział tego rodzaju lokali wyniósł 44 procent a Warszawie 40 procent. Drugą ofertą lokali najczęściej występującą są mieszkania posiadające trzy pokoje. Wynika to z faktu, iż ich udział na rynku nieruchomości w Warszawie wynosi 37 procent, natomiast w Krakowie 31 procent. Zaskakującym wydaje się być fakt, iż kawalerki nie znalazły się w czołówce ofert prezentowanych przez deweloperów co może oznaczać, ze tego typu lokale wyprzedawane są najszybciej. Podział ten podyktowany jest prostą przyczyną – możliwościami nabywczymi osób decydujących się na kupno mieszkania. Warto również podkreślić, że kupujący lokale płacą de facto za powierzchnię mieszkania a nie ilość pokojów.