Stagnacja na rynku nieruchomości w USA

Stagnacja na rynku nieruchomości w USA

Badania przeprowadzone w kwietniu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych jednoznacznie wskazują, że spadła wyraźnie liczba rozpoczętych budów domów, aczkolwiek lepiej się ma sytuacja pozwoleń na budowę. Warto tutaj wspomnieć, iż dokładna liczba nowo rozpoczętych budów, które zostały zainicjowane wyłącznie przez sektor prywatny inwestorów, wyniosła w kwietniu bieżącego roku tylko 853 tysiące. Według opinii Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju urbanistycznego liczba ta pokazuje spadek o 16,5 procent w ujęciu miesięcznym. Co więcej, tak zwany konsensus rynkowy mieścił się w granicach 965 – 973 tysięcy. Należy również wspomnieć, iż rozpoczęte budowy nowych domów jednorodzinnych, które zmieściły się w powyższych liczbach, wyniosły 610 tysięcy. Oznacza to ni mniej ni więcej spadek w stosunku miesięcznym o 2,1 procent. Lepiej wypadła ilość pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów, która w kwietniu wyniosła 1017 tysięcy. W ujęciu rocznym według Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego oznacza to wzrost o 35,8 procent, natomiast w ujęciu miesięcznym jest to również wzrost o 14,3 procent. Na tym tle konsensus rynkowy kształtował się w podobnych granicach co konsensus dotyczący nowych budów, czyli mniej więcej 943 – 945 tysięcy. W tym liczba zezwoleń, które zostały wydane na domy jednorodzinne wyniosła 617 tysięcy – o 3 procent więcej w stosunku miesięcznym.