Potężna gałąź gospodarki – budownictwo

Potężna gałąź gospodarki – budownictwo

Zapotrzebowanie na sektor związany z powstawaniem nowych budowli będzie zawsze duże. Niezależnie od sytuacji ekonomicznej czy wzrostu bezrobocia, zawsze znajdą się chętni na zakup mieszkania, lokalu usługowego, gruntu czy pomieszczeń niezbędnych do stworzenia biura. Popyt w tym obszarze przeżywa swoje kryzysy, czasem zainteresowanie nabyciem nieruchomości jest mniejsze, jednak po jakimś czasie znów wzrasta do zakładanego poziomu. Również deweloperzy stale poszukują kolejnych gruntów, które mogliby wykorzystać pod swoje inwestycje. Osoby, które chcą nabyć jakąś nieruchomość, mają do wyboru rynek pierwotny oraz wtórny. Podjęcie decyzji zależne jest od środków finansowych, które można przeznaczyć na ten cel. Lokale w systemach starego budownictwa są zazwyczaj tańsze i dostępniejsze nawet dla przeciętnie zarabiającej jednostki, przy założeniu, że posiada ona odpowiednią zdolność kredytową. Wyższe ceny mogą wynikać z ciekawego usytuowania danego budynku, np. w ścisłym centrum dużego miasta. Droższe natomiast jest nowe budownictwo, choć zazwyczaj proponowane kwoty za metr kwadratowy zależą w dużej mierze od miejscowości, w którym dany deweloper realizuje swą inwestycję oraz materiałów wykończeniowych, które proponuje przyszłym lokatorom. Cenę mieszkania zwiększyć może również standard oddawanych mieszkań – surowy, deweloperski lub tzw. pod klucz.