Umowa notarialna w sprawie zakupu nieruchomości

Umowa notarialna w sprawie zakupu nieruchomości

Kupując mieszkanie od dewelopera należy dokładnie sprawdzić jego wiarygodność, ale również umowę, którą się będzie podpisywać. Mieszkanie od dewelopera można zakupić na różnych etapach budowy. Przysłowiową dziurę w ziemi, gdy dopiero zaczyna stawiać fundamenty, albo rozpoczętą budowę bloku. W przypadku, kiedy blok mieszkalny będzie dopiero powstawał, a deweloper żąda od nas już wkładu finansowego w postaci pierwszej raty, należy dokładnie przyjrzeć się umowie oraz sprawdzić jego wierzytelność. W takim przypadku podpisane będą dwie umowy. Pierwsza dotycząca zakupu mieszkania, a dopiero gdy prace zostaną zakończone umowa przeniesienia własności mieszkania z dewelopera na kupującego. Zatem najlepiej byłoby, aby ta pierwsza umowa została już zawarta przed notariuszem. Tak naprawdę daje ona dużo więcej możliwości dochodzenia swoich praw. Niestety często okazuje się, że deweloper ze względu na oszczędność finansów woli podpisać ją w formie umowy cywilno – prawnej. W tym przypadku można samemu pokryć koszty sporządzenia tej umowy u notariusza. W takim przypadku, gdy deweloper nie dotrzyma postanowień umowa notarialna daje dużo większe możliwości wygrania sprawy przed sądem. W przypadku, gdyby deweloper wycofał się ze sprzedaży nam mieszkania i chciał zwrócić zadatek, na podstawie umowy notarialnej musi zwrócić jego dwukrotność.