Własna działka, własny dom

Własna działka, własny dom

Kupno gruntu oraz wybudowanie budynku jednorodzinnego jest marzeniem każdego człowieka. Możliwość mieszkania z dala od zgiełku wielkiego miasta oraz własny ogród, w którym można odpocząć po ciężkim dniu pracy sprawia, że rynek nieruchomości jest tym obszarem gospodarki, na którym zastoje zdarzają się bardzo rzadko. Istnieje szereg przepisów, które określają reguły dotyczące własności i możliwości uzyskania pełnych praw do danej nieruchomości. Każdy grunt czy budynek posiada także własną księgę wieczystą, w której zapisane są wszystkie informacje dotyczące określonego majątku. Są w niej dane opisujące poprzednich właścicieli oraz wykaz osób, które mają uprawnienia do zarządzania nieruchomością. Dostęp do księgi wieczystej przed kupnem kamienicy czy innego obiektu pozwala zapobiec sytuacjom spornym, ponieważ jest w niej przedstawiony aktualny stan prawny budynku. Zdobycie tego typu informacji zmniejsza ryzyko dokonywania zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, co jest stanem pożądanym przez każdego. Po dokonaniu niezbędnych formalności, podpisaniu umowy itp. prawo do określonego mieszkania, budynku czy gruntu zostaje przeniesione na kupującego i odtąd może one zarządzać danym obiektem według własnych potrzeb i pomysłów. Może również, w przypadku zakupu gruntu, starać się o pozwolenie na budowę domu.