Samowolka budowlana w polskim prawie

Samowolka budowlana w polskim prawie

Budowa domu to kosztowna i pracochłonna sprawa. Budowa domu jest jeszcze trudniejsza gdy decydujemy się na budowę w ramach kredytu. Bank zwykle daje nam dwa lata na wybudowanie domu. Trzeba jednak jeszcze wziąć pod uwagę to, że na uzyskanie pozwolenia budowlanego potrzeba nawet 311 dni. Nic więc dziwnego, że politycy proponują zmiany, które to miałaby uprościć starania o budowę domu jednorodzinnego. Niestety od blisko 10 lat nic nie zmieniło się w tej kwestii. Nadal, żadna ustawa uproszczająca procedury budowlane nie przeszła większością głosów w sejmie. Wystarczy bowiem nie dopełnić kilku formalności a urząd może nałożyć na nas karę legislacyjna w wysokości 50 tysięcy złotych. Konsekwencje niedopełniani tych obowiązków są więc bardzo poważne. Pierwszą rzeczą jaka trzeba zrobić jest sprawdzenie w planie zagospodarowania przestrzennego czy nasza działka jest w nim ujęta. Jeśli jest uwzględniona to może składać wniosek o pozwolenie na budowę. Trzeba przedłożyć miedzy innymi projekt budowlany. O tym czy będziemy mogli rozpocząć budowę domu jednorodzinnego decyduje jednak starosta. Na wydanie decyzji ma on 65 dni. Jeśli będzie zwlekał wydania decyzji to za każdy dzień zwłoki zostaje naliczona opłata w wysokości 500 zł. To jednak nie wszystko. Innych formalności jakich trzeba dopełnić jest jeszcze cale mnóstwo.