Przepisy prawa budowlanego przy remoncie

Przepisy prawa budowlanego przy remoncie

Jest słynne polskie przysłowie, które brzmi wolnoć Tomku w swoim domku. Polskie prawo budowlane nie idzie jednak za tym przekładem. Istnieją pewne regulacje prawne, które uniemożliwiają wykonanie niektórych prac budowlanych w mieszkaniach oraz domach. Bez zgody urzędnika nie można na przykład usunąć ściany, nawet tej działowej z mieszkania. Ciekawe jest też to, w jaki sposób remont określony jest przez polskie regulacje. Według ustawy remont ma doprowadzić budynek, czy mieszkanie do stanu pierwszej jakości. Jeśli więc pozbawimy mieszkanie ściany działowej, odejdziemy od planu pierwotnego mieszkania. Takie działania wymagają zgody urzędnika. Warto to zrobić tym bardziej jeśli nasi sąsiedni. nie darzą nas sympatią. Mogą donieść do urzędu o samowoli budowlanej. Sam remont jest kosztowny, a jeśli dodać do tego ewentualną karę za samowolę budowlaną to jego koszt idzie jeszcze bardziej w górę. Jak widać remont nie jest taką prosta sprawą jak mogło by się wydawać. Najpierw trzeba zgromadzić środki na dokonanie remontu. Zwykle to właśnie ten etap remontu jest najtrudniejszy. Okazuje się jednak, że trudniejsze jest dopełnienie formalności związanych z przebudową, czy remontem. Zanim więc zabierzemy się za remont zapoznajmy się najpierw z regulacjami prawnymi opisującymi to co można podciągnąć pod remont a co nie.