Odpowiedzialność za ruinę zabytku

Odpowiedzialność za ruinę zabytku

W naszym kraju pełno jest zabytkowych budynków, które z roku na rok niszczeją. Najwięcej jest ich w miastach. To właśnie w miastach ulokowane są kamienice, oraz stare pałace, które popadają w ruinę. Zwykle jest to skutek złego zarządzania tymi nieruchomościami. Wiele zabytków nie ma tez uregulowanej postaci prawnej. W efekcie niszczeją. Z drugiej jednak strony, właściciele którzy świadomie dopuszczają do ruiny zabytek, będą musieli za to niedługo odpowiedzieć. Wszystko za sprawą nowelizacji w prawie, za sprawą, której to właściciel doprowadzających budynek do ruiny może za to odpowiedzieć przed sądem. Nabywając zabytkowy budynek, należy mieć świadomość o wszelkich utrudnieniach prawnych, które nie pozwolą na swobodnego z niego korzystanie. Wszelkie prace remontowe trzeba bowiem uzgadniać z konserwatorem zabytków. Zresztą to nie wszystko. Remont budynku jest kosztowny i nie zawsze kończy się sukcesem. Nie wszystkie prace remontowe można też wykonać. konserwator zabytków może nie wyrazić zgody na wykonanie niektórych z nich. Pamiętajmy tez, że zabytki mogą być traktowane jako dobro narodowe, jako nasze wspólne dziedzictwo. Zarządzanie tym wspólnym dziedzictwem nie jest łatwe, lepiej więc dwa razy przemyśleć decyzję o kupnie zabytkowego budynku niż polec przy wykonaniu prac remontowych i nieznajomości przepisów.