Prawo do odliczenia odsetek od kredytu na zakup nowego domu

Prawo do odliczenia odsetek od kredytu na zakup nowego domu

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny zasądził, iż prawo do odliczenia odsetek z kredytu, który został zaciągnięty na nowo wybudowany budynek lub lokal mieszkalny może przysługiwać również tym podatnikom, którzy zdecydowali się na nabycie danej nieruchomości w stanie surowym. Dzięki temu organy, które nienależycie odmówiły przyznania odliczenia w sytuacji, gdy budowa nie została zakończona i oddana do użytkowania, nie mają już racji. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł tak w ostatecznej rozprawie małżeństwa, któremu w 2009 roku odmówiono odliczenia ulgi od dochodu poprzez odliczenie spłacanych odsetek z kredytu na mieszkanie. Powodem odmowy było zakupienie przez małżeństwo gruntu wraz z rozpoczętą budową, gdzie nieruchomość była jeszcze w stanie surowym zamkniętym. Według urzędu, do którego została złożona deklaracja, inwestycja tego typu nie mogła zostać objęta ulgą. Małżeństwo jednak nie pogodziło się z tą decyzją i złożyło odwołanie do izby skarbowej, gdzie ponownie ulga nie została im uwzględniona. Także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił przyznania ulgi, przyznając rację fiskusowi. Jednak według Naczelnego Sądu Administracyjnego wykorzystanie tego typu ulgi odsetkowej nie jest w żadnym stopniu uzależnione od zakupu świeżo postawionego budynku mieszkalnego, który jest oddany do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego.